Mondioring

Yleisesti

Palisaden ylitys

Mondioring on FCI:n hyväksymä toinen kansainvälinen suojelukoemuoto IPO:n ohella. Se kehitettiin 80-luvun puolivälissä ottamalla piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/sveitsiläinen suojelukoe.

Mondioring on vaikea ja haastava laji. Kolmosluokassa tulokset yli 360 pistettä (90% pisteistä, max. 400, vrt. SG-tulos suojelukokeessa/IPO:ssa) ovat harvinaisia. Ylimmässäluokassa koesuoritus kestää n. 40 minuuttia, jona aikana koiralla ei ole pantaa tai hihnaa eikä siihen saa koskea. Kaikki liikkeet tehdään peräkkäin, satunnaisessa järjestyksessä osiottain. Koiran on suoriuduttava mm. 7 eri suojeluliikkeestä, joissa maalimiehellä on lupa kuormittaa koiraa ennen purua (yllätyksellinen tilanne, apuvälineiden käyttä) sekä purun aikana. Maalimiehellä/miehillä (max. 2 kpl) on lupa hakea koiran rajoja ja testata koiran halua purra sekä taistella koirakohtaisesti.

Ohjaajan puolustus

Ohjaajan puolustus

Mondioring-kilpailuissa voi olla jokin teema tai sitten kenttä on vain täytetty erilaisella tilpehöörillä: esteillä, hankalilla alustoilla, oheisrekvisiitalla, jopa vesihaudalla. Tuomari (Jury) kehittää hyvinkin yllätyksellisiä skenaarioita koiran ja ohjaajan kuormittamiseksi, vaihtelevuudella ja ulkoisilla häiriötekijöillä testataan koiraa. Useimmissa suojeluosan liikkeissä maalimies on ennen purua varsin staattinen ja vähäeleinen, juuri ennen puru hetkeä koiraa yleensä estetään voimakkaasti. Tämän takia erilaisten hyökkäystekniikoiden ja purua edeltävän kuormituksen kestäminen on välttämätöntä lajissa pärjäämiseksi. Ehkä juuri näiden seikkojen takia useissa maissa monet työkoiraohjaajat ovat valinneet siviililajikseen Mondioringin.

Malinois vartioi

Malinois vartioi

Maalimiestylöskentely vaikeutuu asteittain luokasta toiseen siirryttäessä, varsinkin ylimmässä luokassa koiraan kohdistuu paljon painetta sekä ympäristöärsykkeiden että maalimiehen osalta. Koiran täytyy olla viettikestävä, “nollatilassa” suoritusten välissä ja jälleen täydessä vauhdissa kun käsky käy tai kun tilanne vaatii.

Muutama suojeluosuuden koulutukseen liittyvä haaste:
– suojeluliikkeet on kilpailuissa toteutettu joka kerta eri tavalla ja satunnaisessa järjestyksessä, kaavamaisuutta vältellen

– koiraa voidaan kuormittaa myös ennen purua tai estää purumahdollisuus kokonaan esim. kepillä tai apuvälineillä. Tällöin koiran tulee osata itsenäisesti hakea vaihtoehtoinen kohta johon purra

– osassa harjoituksista maalimies voi lisäksi väistellä koiraa puruhetkellä

– tietyissä harjoituksissa koiran tulee toimia itsenäisesti ilman että se on käskyn alla. Tämä vaatii hyviä hermoja korkeaviettiseltä koiralta, varsinkin kun käytetään useampaa maalimiestä samanaikaisesti

– irroitukset tapahtuvat aina liikkuvasta maalimiehestä kesken kuormituksen

– koeohje ei juurikaan aseta rajoja sille miten maalimies kuormittaa koiraa purun aikana, kunhan koiraa ei vahingoiteta fyysisesti

– mukana on keskeytetty hyökkäys, jossa maksimipisteet saavutetaan ainoastaan kutsuttaessa koira pois sen ollessa muutaman metrin päässä maalimiehestä.

Perusperiaatteita

Mondioringin on tarkoitus:

– viihdyttää yleisöä
– asteittain (luokittain) vaikeutuva laji asiaansaomistautuneille koiranohjaajille

Koearvostelussa kiinnitetään huomioita:

– koirien taitoihin
– koirien koulutustasoon
– koiranohjaajan osaamiseen
– ja ennen kaikkea: koirien synnynnäiseen luonteeseen

Mondioring-ohjelma koostuu muiden ring-lajien tapaan kolmesta osiosta:

1. Tottelevaisuus
2. Hypyt
3. Suojelu

Osioihin sisältyvien harjoitusten järjestys arvotaan arvalla kokeen alussa ja se on sama kaikille kilpailijoille.

Maksimipisteet:

– Luokka 1 (MR1) 200 pistettä
– Luokka 2 (MR2) 300 pistettä
– Luokka 3 (MR3) 400 pistettä