NVBK-Belgian Ring

Belgian ring lienee yksi vaativimmista suojelukoemuodoista. NVBK:ssa (National Verbond Belgische Kynologen) se on myös ainut Mechelaarin (Malinoissin) jalostusta ohjaava koemuoto.
NVBK:lla on oma roturekisteri, n. 1300 jäsentä sekä toistasataa klubia. Näinollen se on riippumaton FCI-rekisteröityjen malinoisien jalostuksesta. NVBK koirien kauneuskilpailuja ei harrasteta ja koirat jalostukseen valitaan yleensä (*) selektoivan, vaikean koemuodon tuottamasta koiramateriaalista.
Vaativat hyppyliikkeet ovat perinteisesti pitäneet huolen siitä että koirilla on riittävän terve rakenne ja terve luusto, vaikkei lonkkakuvausta harrasteta.
NVBK Belgian Ringissä on kolme osuutta; tottelevaisuus, hypyt ja suojeluosuus. Luokkia on kolme kappaletta joista kategoria 3 on alin ja kategoria 1 ylin. Liikkeet ja suoritus ovat perusmuodossaan samat kussakin luokassa, erona maalimiestyöskentely ja ohjelman vaikeus, joka kasvaa ylempiin luokkiin siirryttäessä. Sanotaan että cat3:ssa koirien tulee haluta purra ja cat1:ssä sen tulee uskaltaa purra. Kussakin luokassa kilpaillaan vuosittain mestaruudesta. Karsintajärjestelmä on vaativa, esim. Cat 1:n mestaruuskilpailuihin valitaan osallistujat koirakon kymmenen parhaan saman kevään ja kesän aikana suorittaman kokeen perusteella (Cat 2:ssa kahdeksan ja Cat 3:ssa kuuden).

Tottelevaisuuteen kuuluu seuraamisen lisäksi mm. noutoliike esineellä, ruuasta kieltäytyminen ja tunnistusnouto. Hyppyliikkeitä on viisi erilaista; vaikeimpana 220cm korkea palisaid sekä 4m pituushyppy korokkeen yli. Hyppytaipumus koiralla joko on tai sitten ei synnynnäisesti, mikäli koira on huono hyppääjä siitä tuskin tulee Belgian Ring koiraa. Hyvä hyppääjä on yleensä hyvä myös erilaisilla alustoilla, mikä omalta osalta tukee käyttöominaisuuksien säilymistä.

Suojeluliikkeitä on 7 kappaletta. Muista Ring-tyyppisistä lajeista (Ranskan ring, KNPV, mondioring) se poikkeaa siinä että puruote arvostellaan tarkkaan ja hyvien pisteiden edellytyksenä on rauhallinen täyden suun puruote. Sama koira voi suorituksen aikana purra joko suojapuvun käsi-tai jalkaosaan, jotka muodollaan mahdollistavat täyden otteen tekemisen. Esim. pitkiä hyökkäyksiä on kaksi kappaletta, molempien maksimipistemäärä on 35p, joka jakautuu seuraavasti: hyökkäys 5p, puruote 25p, irroitus ja luoksetulo 5p. Puruotteen tulee olla kova ja rauhallinen “nielevä” ote, vajaat otteet ja pumppaus pudottava pisteitä nopeasti. Yleensä tuomarit eivät anna 25 pistettä, erinomaisella otekäyttäytymisellä voidaan saada 23-24 pistettä. Koiran tulee irroittaa välittömästi, jälkivartiointia ei yleensä ole vaan koira kutsutaan takaisin ohjaajan luokse.
Objektinvartiointiliikkeitä on 2 kpl, kuonokopalla ja ilman. Molemmissa koiran on vartioitava omatoimisesti satunnaisesti määrättyä esinettä ohjaajan ollessa näkymättömissä. Maalimiehiä voi olla ylemmissä luokissa 2 kappaletta jotka samanaikaisesti yrittävät “hämätä” koiraa apuvälineitä (vesiämpäristä moottorisahaan) hyväksikäyttäen. Koiralta vaaditaan tilannetajua, älykkyyttä ja vahvoja hermoja jotta se suoriutuisi objektin vartioinnista riittävän hyvin. Molemmissa liikkeissä maalimies tai – miehet yrittävät 2 kertaa viedä koiran vartioiman esineen. Esim. koppaliikkeessä arvosteluun vaikuttavaa hyökkäyksen (iskun) voimakkuus, ideaalisuoritus on nopea isku. Useampi isku ei ole virhe mutta suurentaa mahdollisuutta että koira joutuu ulos objektin ympäröimästä kehästä, mikä pudottaa huomattavasti pisteitä. Tämän vuoksi sitä pyritään koulutuksessa välttämään. Purun aikana Br-maalimiehen toiminta on melko staattista, kuormitus on voimakkaampaa ennen purua (yllätykselliset tilanteet, maalimiesten toiminta, ympäristön taholta tuotettu kuormitus kuten laukaukset ja muut kovat äänet) kuin sen aikana jolloin koiraa lyödään kevyesti useita kertoja halkaistulla bambukepillä tai jollakin esineellä.
Belgian Ringissä hallinnan osuus on merkittävä, koesuoritus kestää n. 25-30 minuttia ja kaikki liikkeet suoritetaan yhteen putkeen ilman kaulapantaa. Koiran tulee pystyä patoamaan puruhalunsa pitkien välivaiheiden ja maalimiehen suorittaman, hyökkäystä edeltävän “häirinnän” aikana. Esim. Cat 3-kilpailun, josta kuvat on otettu, ohjaajan puolustaminen liikkeessä maalimies pyöri koirakon ympärillä kahta soratäytteistä kanisteria heiluttaen. Tässä vaiheessa koiran tulee pysyä ohjaajan vierellä ja puru on sallittu vasta kun ohjaaja joutuu varsinaisen hyökkäyksen kohteeksi. IPO/SchH/VPG-kokeen tapaan arvostelussa ei vaadita näyttävyyttä ja teknistä virheettömyyttä, vaan voimakasta määrätietoista työskentelyä. Esim. seuraamisessa ei vaadita kontaktia tai täsmällistä asentoa.
Oheiset kuvat on otettu NVBK Cat3-kokeessa Oevelissa 10.4.2005.
(*) toisinaan käytetään koiria joilla on “liikaa” ominaisuuksia tullakseen koulutetuksi.

Lähde: Timo Uusiheimo, http://www.malinois1.com